1. vinaphone trả sau Thoại & Data

Gói VD90

90.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 1GB/Ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng
 • 30 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói VD120N

  120.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 1.5GB/Ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng
 • 50 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói VD150

  150.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 2GB/Ngày
 • 1500 phút gọi nội mạng
 • 80 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói TG249

  249.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 10GB/Ngày
 • 2000 phút gọi nội mạng
 • 300 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói TG349

  349.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 10GB/Ngày
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • 400 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói TG499

  499.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 12GB/Ngày
 • 4000 phút gọi nội mạng
 • 600 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  2. vinaphone trả sau Thoại

  Gói ECO69

  69.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • 1000 phút gọi nội mạng
 • 0 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói ECO99

  99.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • 1000 phút gọi nội mạng
 • 99 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  Gói ECO169

  169.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • 1000 phút gọi nội mạng
 • 169 phút gọi ngoại mạng
 • Liên hệ ngay

  3. vinaphone trả sau Data

  Gói YOLO70

  70.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 1GB/Ngày
 • Liên hệ ngay

  Gói YOLO90

  120.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 1.5GB/Ngày
 • Liên hệ ngay

  Gói MAX200

  200.000 VNĐ/ThángSim trả sau
 • Data 60GB/Tháng
 • Liên hệ ngay

  Thông tin liên hệ

  • Website bán hàng của NVKD: Cao Thanh Bình
  • Phòng bán hàng: Khu vực Sài Gòn
  • Địa chỉ 69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh
  • Điện thoại liên hệ: 0703992561
  • Email: binhct.hcm@vnpt.com
  logo