Liên hệ

Website bán hàng của NVKD: Ngô Trương Đại Phúc
Phòng bán hàng:Khu vực Sài Gòn
Địa chỉ:69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
Liên hệ: Hotline: 0703992561
Gmail: phucntd.hcm@vnpt.com

Thông tin liên hệ

  • Website bán hàng của NVKD: Cao Thanh Bình
  • Phòng bán hàng: Khu vực Sài Gòn
  • Địa chỉ 69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh
  • Điện thoại liên hệ: 0703992561
  • Email: binhct.hcm@vnpt.com
logo