Internet Doanh Nghiệp

 •   Năm 2023 VNPT tiếp tục đẩy mạnh và phát triển mang đến cho bạn các gói cước Internet tốc độ cao với giá ưu đãi nhất. Với tốc độ truy cập nhanh chóng, ổn định và tính năng tiện ích, các gói cước Internet VNPT năm 2023 hứa hẹn mang lại sự thuận tiện và hài lòng cho khách hàng. Dưới đây là bảng giá mới nhất:

Fiber S1

323.000 VNĐ/ThángTốc độ: 400Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber S2

510.000 VNĐ/ThángTốc độ: 800Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 5Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber S3

629.000 VNĐ/ThángTốc độ: 1000Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 12Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber Wifi 1

365.500 VNĐ/ThángTốc độ: 400Mbps + 2 Mesh
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber Wifi 2

578.000 VNĐ/ThángTốc độ: 800Mbps + 3 Mesh
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 5Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber Wifi 3

697.000 VNĐ/ThángTốc độ: 1000Mbps + 3 Mesh
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 12Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa:
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 36+

168.000 VNĐ/ThángTốc độ: 40Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 512Kbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 16.2Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 50+

240.000 VNĐ/ThángTốc độ: 80Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 768Kbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 20.5Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 60Eco+

288.000 VNĐ/ThángTốc độ: 100Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • Địa chỉ IP LAN Động
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 1Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 22.8Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 60+

480.000 VNĐ/ThángTốc độ: 100Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 1.5Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 22.8Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 80Eco+

468.000 VNĐ/ThángTốc độ: 120Mbps
 • Địa chỉ IP WAN Động
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 1.5Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 28.8Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 80+

975.000 VNĐ/ThángTốc độ: 120Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 3Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 28.8Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 100Eco+

780.000 VNĐ/ThángTốc độ: 150Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 2Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 35Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 100+

1.625.000 VNĐ/ThángTốc độ: 150Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 4Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 35Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 100VIP+

2.600.000 VNĐ/ThángTốc độ: 150Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 6Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 35Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 150Eco+

1.950.000 VNĐ/ThángTốc độ: 200Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 4Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 50Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 150+

5.200.000 VNĐ/ThángTốc độ: 200Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 6Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 50Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 150VIP+

6.500.000 VNĐ/ThángTốc độ: 200Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 9Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 50Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 200Eco+

3.900.000 VNĐ/ThángTốc độ: 300Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 5Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 60Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 200+

7.150.000 VNĐ/ThángTốc độ: 300Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 8Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 60Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 200VIP+

9.750.000 VNĐ/ThángTốc độ: 300Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 10Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 60Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 300Eco+

7.800.000 VNĐ/ThángTốc độ: 400Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Địa chỉ IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 8Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 85Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 300+

9.750.000 VNĐ/ThángTốc độ: 400Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 12Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 85Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 300VIP+

13.000.000 VNĐ/ThángTốc độ: 400Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 15Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 85Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 500Eco+

11.700.000 VNĐ/ThángTốc độ: 600Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 8 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 10Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 125Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 500+

16.250.000 VNĐ/ThángTốc độ: 600Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 16 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 18Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 125Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 500VIP+

19.500.000 VNĐ/ThángTốc độ: 600Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 16 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 25Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 125Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Fiber 1000VIP+

35.750.000 VNĐ/ThángTốc độ: 1000Mbps
 • 1 Địa chỉ IP WAN Tĩnh
 • 1 Block 16 IP LAN Tĩnh
 • Tốc độ quốc tế tối thiểu: 50Mbps
 • Tốc độ quốc tế tối đa: 200Mbps
 • Khuyến mãi 3 tháng cước
Liên hệ ngay

Thông tin liên hệ

 • Website bán hàng của NVKD: Cao Thanh Bình
 • Phòng bán hàng: Khu vực Sài Gòn
 • Địa chỉ 69 Ngô Tất Tố, phường 21, quận Bình Thạnh
 • Điện thoại liên hệ: 0703992561
 • Email: binhct.hcm@vnpt.com
logo